فروش عمده بارکدخوان و کشوی پول با قیمت همکاری

بارکدخوان 1 بعدی فستر QuicScan
مدل DL-2023

خرید عمده و قیمت همکاری بارکدخوان یک بعدی فستر
قیمت 3 الی 5 عدد  1/250/000 تومان
قیمت 5 الی 10 عدد  1/150/000 تومان
قیمت 10 الی 20 عدد 1/000/000 تومان

بارکدخوان 2 بعدی فستر QuicScan
مدل DL-2023

خرید عمده و قیمت همکاری بارکدخوان دو بعدی + پایه
قیمت 3 الی 5 عدد  2/570/000 تومان
قیمت 5 الی 10 عدد  2/470/000 تومان
قیمت 10 الی 20 عدد 2/370/000 تومان

کشوی پول ایپوز
مدل ECH-460N

خرید عمده و قیمت همکاری کشوی پول ایپوز
قیمت 3 الی 5 عدد 2/700/000 تومان
قیمت 5 الی 10 عدد 2/650/000 تومان
قیمت 10 الی 20 عدد 2/550/000 تومان

مانیتور 15 اینچ لمسی | تاچ خازنی
مدل HQ-Pixel سری 2023

خرید عمده و قیمت همکاری مانیتور 15 اینچ لمسی | تاچ خازنی HQ-Pixel 2023
قیمت 3 الی 5 عدد  9/770/000 تومان
قیمت 5 الی 10 عدد  9/450/000 تومان
قیمت 10 الی 20 عدد 9/020/000 تومان

خرید عمده بارکدخوان دیتالاجیک و فستر ، کشوی پول ایپوز ، صندوق فروشگاهی با قیمت همکاری ، قیمت ها بروز است ، موجودی ها نامحدود است ، امکان ارسال فوری و عادی وجود دارد

پیمایش به بالا